Hayat İyi Yaşam Merkezi'ndeki Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirmesi Araştırması
Enstitümüz tarafından Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğiyle Malatya Yeni Hayat Konteyner Kenti'ndeki Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirme Araştırması'nın Sonuç Raporu Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, rektör yardımcılarımız, akademisyenler ve konuyla ilgili tüm paydaşların katılımı ile Enstitümüzde gerçekleştirildi.
Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 10 Haziran - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
Türkiye Roman Nüfus Araştırması Sonuç Raporu Toplantısı
TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında 122R016 proje numarası ile desteklenen ve temel amacı Roman Strateji Belgesi’ne veriye dayalı olarak katkıda bulunmak olan Türkiye Roman Nüfus Araştırması’nın Sonuç Raporu Toplantısı, 8 Mayıs 2024 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü konferans salonunda kamu kurumlarının, uluslararası kuruluşların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç" Tebliğ Metinleri Kitabı
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. Kitabı indirmek için 'Devamı'na tıklayınız.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Yüksek Lisans Tezleri 1996 - 2002

- Hakan AYKAN : Analysis of the determinants of coresidence of currently married women at reproductive ages and their husbands with parents. (1997)

- Berrak Pınar BAŞIM : Spatial variances of demographic characteristics and population potentials of Turkey. (1996)

- Ayşe KARADUMAN TAŞ : İstanbul'un demografik yapısı. (1996)

- Tuba E.S. DÜNDAR : Social and demographic characteristics and fertility behaviour of main language groups in Turkey. (1998)

- Selma TOSUN : Türkiye’de Hanehalkı Sayısının ve Konut Gereksiniminin Hanehalkı Büyüklüğü Temelinde Tahmini: Hanehalkı Reisliği Hızı Yönteminin Türkiye Verilerine Uygulanması (1995-2025) Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, 1999. Cilt:21,1999

- Ali ILGAZ : Population management in Turkey. (1999)

- Alanur Çavlin BOZBEYOĞLU: Differentiation in the Demographic Structure of Gökçeada Since 1923.Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001. Cilt:23, 2001.

- Ayşen Melek AYTUĞ : A Demographic Approach to the Health Seeking Behaviour of Women at Reproductive Ages. Bilim  Uzmanlığı Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 2000. Cilt:22, 2000.

- Rahime BEDER ŞEN : Evliliğin Kuruluşuna İlişkin Özelliklerin Doğurganlığa Etkisi (1996)

- Elif YİĞİT KURTULUŞ: Labor Force Structure of Turkey and A Comparison with the European Union Countries.  Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 1999. Cilt:21, 1999.

- A. Sinan TÜRKYILMAZ : Indirect Estimation of Infant Mortality and Under-Five Mortality Trends for Turkey From Birth-Survival Histories. (1998)

- Dilek DEMİRBÜKEN : An Evaluation  of burial records of Ankara city cemeteries. Bilim Uzmanlığı Tezi.Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001) Cilt:23, 2001

- Keziban UĞUZER : Employment Policies And Their Implications For Disabled Population In Turkey. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of  Population Studies, 2001.  Cilt:23, 2001

- Burcu SAVAŞ : Differentials in Adolescent Marriage and Fertility in Turkey: an Analysis of Women who Experienced adolescent Marriage and/or Adolescent Fertility. Bilim Uzmanlığı Tezi, Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001. Cilt:23, 2001

- Ayşe Arzu ÇETİNKAYA: Does the Employment Status of  One Spouse Matter for the Other in Turkey? Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara,Hacettepe University Institute of Population Studies, 2002. Cilt:24, 2002.

- Kutay TÖRÜNER: Comparability of Data  Collected in  Turkish Demographic Surveys. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001) Cilt:23, 2001.

- Sinan ZEYNELOĞLU : Methods and Applications of Population Geography Respect to Correlation of Geographic Factors With Population Variables Using Turkish Census Data at District and Settlement Level. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of  Population Studies, 2001. Cilt, 23, 2001.

- Hale EBİRİ : The Politics of Family Planning Assistance in United States Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001) Cilt:23, 2001.

- Nurdan Denk ÜNALAN : Gender System Effects on Fertility Behaviour of Family in Sixteen Countries: An Experiment in Joining International Demographic and Health Survey Data. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara,Hacettepe University Institute of Population Studies, 2001.Cilt: 24, 2002.

- Neriman CAN : Male Involvement in Family Planning in Turkey (2001)

- Yadigar ÇOŞKUN : Estimation of Adult Mortality by Using the Orphanhood Method from the 1993 and 1998 Turkish Demographic and Health Surveys. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara,Hacettepe University Institute of Population Studies, 2002. Cilt: 24, 2002.

- Sutay YAVUZ : Household Composition and Complexity in Turkey: Findings from the Turkish Demographic and Health Survey, 1998. Bilim Uzmanlığı Tezi. Ankara,Hacettepe University Institute of Population Studies, 2002.Cilt: 24, 2002.

 

Doktora Tezleri

 

Şeref HOŞGÖR : Estimation of post-childhood life tables of provinces and regions in Turkey by using age and sex distributions and intercensal growth rates, (1985-1990). (1997)

İsmet KOÇ : Analysis of female - headed households in Turkey with special emphasis on the welfare status of these households. (1997)

Osman ARAY: Demographic and Ethnic Characteistics of Central Asia and Their Future Impacts on the Social, Economical and Political Aspects of the Region. Doktora Tezi. Ankara, Hacettepe University Institute of Population Studies, 1999.  Cilt:21, 1999.