Hayat İyi Yaşam Merkezi'ndeki Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirmesi Araştırması
Enstitümüz tarafından Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğiyle Malatya Yeni Hayat Konteyner Kenti'ndeki Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirme Araştırması'nın Sonuç Raporu Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, rektör yardımcılarımız, akademisyenler ve konuyla ilgili tüm paydaşların katılımı ile Enstitümüzde gerçekleştirildi.
Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 10 Haziran - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
Türkiye Roman Nüfus Araştırması Sonuç Raporu Toplantısı
TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında 122R016 proje numarası ile desteklenen ve temel amacı Roman Strateji Belgesi’ne veriye dayalı olarak katkıda bulunmak olan Türkiye Roman Nüfus Araştırması’nın Sonuç Raporu Toplantısı, 8 Mayıs 2024 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü konferans salonunda kamu kurumlarının, uluslararası kuruluşların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç" Tebliğ Metinleri Kitabı
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. Kitabı indirmek için 'Devamı'na tıklayınız.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Duyurular

Başlık
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar ve Bilgilendirme 2024-07-12 09:00:00
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mülakat Tarihleri 2024-07-05 10:00:00
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 10 Haziran - 4 Temmuz arasında alınacaktır. 2024-05-24 10:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları 2024-02-14 13:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Program Kayıtları 2024-02-08 18:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılan Dersler 2024-02-08 18:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalı Öncelikli Alanlar (Göç Çalışmaları) Araştırma Görevlisi İlanına Başvuranların Nihai Değerlendirme Sonuçları 2024-01-26 13:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalı Öncelikli Alanlar (Göç Çalışmaları) Araştırma Görevlisi İlanına Başvuranların Ön Değerlendirme Sonuçları 2024-01-19 09:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalına Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alınacaktır. 2024-01-01 16:00:00
Enstitümüz tarafından yürütülen "2023 Türkiye Gençlik Araştırması" nın saha çalışması Türkiye genelinde 67 ilde devam etmektedir. 2023-11-07 11:00:00
Enstitümüz tarafından yürütülmekte olan "2023 Türkiye Gençlik Araştırması" Saha Çalışması Ekipleri ve Toplantı Programı Duyurusu 2023-10-27 13:00:00
Enstitümüzün Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ile işbirliği içinde yürüttüğü "2023 Türkiye Gençlik Araştırması"nın pilot saha çalışması, 25-26 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara'nın Etimesgut ve Elmadağ ilçelerinde gerçekleştirilecektir. 2023-10-24 10:00:00
2023 Türkiye Gençlik Araştırması Saha Çalışması Mülakat Sonuçları 2023-10-13 13:00:00
2023 Türkiye Gençlik Araştırması Saha Çalışması Mülakat Duyurusu 2023-10-09 15:00:00
2023 Türkiye Gençlik Araştırması - Mülakata Çağırılan Adayların Listesi 2023-10-06 20:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programları 2023-09-29 14:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Program Kayıtları 2023-09-19 15:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılan Dersler 2023-09-19 15:00:00
Enstitümüz tarafından yürütülen "2023 Türkiye Gençlik Araştırması - TGA" kapsamında saha personeli alınacaktır. Başvurular 5 Ekim 2023 tarihinde son bulacaktır. 2023-09-11 16:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar ve Bilgilendirme 2023-07-28 11:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mülakat Tarihleri 2023-07-14 10:00:00
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. 2023-07-11 13:00:00
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı videosu için tıklayınız. 2023-07-11 12:00:00
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 19 Haziran - 14 Temmuz arasında alınacaktır. 2023-05-23 12:00:00
Enstitümüz tarafından TÜBİTAK 1001 Programı ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmasının Saha Çalışması Ekipleri Duyurusu 2023-05-18 17:00:00
Enstitümüz tarafından 16-18 Mayıs 2023 tarihleri arasında Ankara ili Altındağ, Yenimahalle ve Mamak ilçelerinde Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK 1001 Programı desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" projesinin pilot saha çalışması yürütülecektir. 2023-05-16 14:00:00
Enstitümüz tarafından TÜBİTAK 1001 Programı ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmasının Saha Çalışması Mülakat Sonuçları 2023-05-04 17:00:00
Enstitümüz tarafından TÜBİTAK 1001 Programı ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmasının Saha Çalışması Mülakat Duyurusu 2023-05-01 12:00:00
Enstitümüz tarafından TÜBİTAK 1001 Programı ve Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmasının saha çalışmasında görev alacak saha personeli (görüşmeci ve ölçümcü) alınacaktır. Başvurular 17-30 Nisan tarihleri arasında alınacaktır. 2023-04-17 10:00:00
Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim uygulamaları hakkındaki kararı 2023-04-05 15:00:00
Yükseköğretim Kurulu'nca 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Yeni Alınan Kararlar 2023-04-05 10:00:00
Enstitümüz tarafından 1-2 Nisan 2023 tarihlerinde Ankara ili Yenimahalle, Mamak ve Altındağ ilçelerinde Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK 1001 Programı desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" projesinin ön deneme çalışması yürütülecektir. 2023-03-31 12:00:00
Enstitümüz tarafından 25-26 Mart 2023 tarihlerinde Ankara ili Yenimahalle, Mamak ve Altındağ ilçelerinde Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ve TÜBİTAK 1001 Programı desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" projesinin ön deneme çalışması yürütülecektir. 2023-03-24 12:00:00
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) kapsamındaki PREMIUM_EU başlıklı araştırma projesi için proje asistanı alınacaktır. 2023-03-16 14:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları 2023-02-27 13:00:00
YÖK'ün 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim ve Öğretimine İlişkin Sorular ve Cevaplar Dokümanı I ve II 2023-02-24 09:00:00
Hacettepe Üniversitesi Senatosunun 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Eğitim uygulamaları hakkındaki kararı 2023-02-21 10:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Program Kayıtları 2023-02-19 11:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Lisansüstü Akademik Takvimi 2023-02-18 09:00:00
"Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" başlıklı projemiz için TÜBİTAK BİÇABA çağrısı kapsamında 1 lisans, 1 yüksek lisans ve 1 doktora bursiyeri ile 1 doktora sonrası araştırmacı arıyoruz. 2023-02-15 10:00:00
YÖK'ün Bahar Eğitim Öğretim Dönemi Açılışına İlişkin Kararı 2023-02-10 10:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılacak Dersler 2023-02-07 10:00:00
Enstitümüz Nüfusbilim Anabilim Dalı araştırma görevlisi Zehra Yayla Enfiyeci'nin "Recent Changes in Mortality Trends and Patterns: Cause of Death Analysis of Life Expectancy and Lifespan Variation in Turkey" başlıklı doktora tezi savunma sınavı 13 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 14.00'de Kırmızı Salonda yapılacaktır. 2023-02-02 09:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi İlanına Başvuranların Nihai Değerlendirme Sonuçları 2023-01-25 09:00:00
Üniversitemiz web sayfasında 02.01.2023 tarihinde ilan edilen Nüfusbilim Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosu için başvuruda bulunan adayların ön değerlendirme sonuçları 2023-01-19 09:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi alınacaktır. 2022-12-30 15:00:00
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı Sözlü ve Poster Sunumlar Özet Kitapçığı yayımlandı. 2022-12-27 18:00:00
Enstitümüz Nüfusbilim Anabilim Dalı araştırma görevlisi Faruk Keskin'in "Fertility Heterogeneity in Turkey" başlıklı doktora tezi savunma sınavı 22 Aralık 2022 Perşembe günü saat 11.00'de Kırmızı Salonda yapılacaktır. 2022-12-20 08:00:00
Enstitümüz araştırma öncelik alanları, Hacettepe Üniversitesi 2022-2027 Dönemi Araştırma Öncelik Alanları Raporu'nda yerini aldı. 2022-10-31 10:00:00
TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında desteklenen “Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri” projesi bursiyer mülakat sonuçları açıklandı. 2022-10-23 11:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programları 2022-09-30 20:00:00
2022-2023 Güz Dönemi Program Kayıtları 2022-09-20 10:00:00
2022-2023 Güz Dönemi Açılan Dersler 2022-09-16 16:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalı yeni ve aftan dönen öğrencilerin danışman listesi için tıklayın. 2022-09-16 15:00:00
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı kayıt formu için tıklayınız. 2022-09-15 10:00:00
Af Kanunundan Yararlanmak İsteyen Öğrencilerin Dikkatine 2022-08-01 14:00:00
Hacettepe Üniversitesi 7417 Sayılı Af Kanunu ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri 2022-07-29 16:00:00
"7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un öğrenci affıyla ilgili maddesine ilişkin esaslar ve başvuru hakkındaki bilgilendirme YÖK tarafından açıklandı. 2022-07-25 08:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin dikkatine 2022-07-19 09:30:00
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Giriş Sınavları Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar 2022-07-19 09:00:00
05.07.2022 Tarihli ve 31887 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "7417 Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" un öğrenci affıyla ilgili maddesi için tıklayınız. 2022-07-08 11:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Mülakat Tarihleri 2022-06-28 13:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 26 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılmıştır. 2022-05-16 09:00:00
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 16 Mayıs - 26 Haziran arasında alınacaktır. 2022-04-28 09:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları 2022-02-07 14:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Açılan Dersler 2022-01-28 11:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Program Kayıtları 2022-01-27 11:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz lisansüstü programlarında kontenjan açılmayacaktır. 2022-01-07 18:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programları 2021-09-27 14:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Program Kayıtları 2021-09-14 14:15:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Açılan Dersler 2021-09-08 09:20:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin dikkatine 2021-08-13 16:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları Giriş Sınavları Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Adaylar 2021-07-29 13:00:00
2021-2022 Öğretim yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlarımıza Başvuran Adayların Giriş Sınavı Tarih ve Saatleri 2021-07-11 13:00:00
10 Temmuz 2021 Cumartesi günü yapılacak olan e-YDS sınav sonucu ile Lisansüstü programlara başvuracak adaylar, e-YDS sınav sonuçlarını başvuru sistemine manuel olarak girecektir. Bu sebeple başvuru sırasında sınav sonuç belgesi çıktılarını veya ekran görüntüsünü sisteme yüklemeleri gerekmektedir. 2021-07-07 15:10:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları mülakat tarihleri ve saati için tıklayınız. 2021-07-07 15:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 10 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmıştır. 2021-06-25 15:00:00
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 14 Haziran - 10 Temmuz arasında alınacaktır. 2021-06-04 15:00:00
TBMM Meclis Araştırma Komisyonu'na Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları Bulguları Sunumu 2021-04-30 13:00:00
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğinde hazırlanan "Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi" raporu yayımlandı. 2021-03-04 15:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları 2021-03-01 15:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılan Dersler 2021-02-19 15:30:00
Uzaktan Eğitim Onay ve Beyan Formu 2021-02-19 15:10:00
2020-2021 Ögretim Yılı Bahar Dönemi Program Kayıtları 2021-02-18 15:15:00
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi arasındaki iş birliği kapsamında salgının araştırmalara etkisini inceleme amacıyla yapılan "Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar" çalışması yayınlandı. 2021-02-18 15:00:00
Koronavirüs ile Mücadele Kapsamında Değişen Mesai Saatleri 2020-12-02 14:00:00
Yeni Öğrenciler-Danışman Atanması 2020-10-27 14:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Programları 2020-10-20 15:00:00
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması kapsamında Ankara'da tesadüfi olarak seçilmiş bazı hanelere Enstitümüzce mektuplar ve formlar iletilmiştir. Sorularınız için Enstitü sekreterliğimizle iletişime geçebilir, telefon bilgi formunu bize ulaştırmak için adresinize gelen mektuptaki yönergeleri takip edebilirsiniz. 2020-10-20 14:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminde Açılan Dersler 2020-10-09 14:10:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Döneminde programlara kayıt hakkı kazanan adayların belgelerinin kontrolü ve program kaydının kesinleşmesi için Enstitü Sekreterliğiyle iletişime geçmesi gerekmektedir. 2020-10-09 14:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Program Kayıtları 2020-10-07 14:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Giriş Sınav Sonuçları 2020-10-05 14:00:00
2020-2021 Öğretim yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlarına Başvuran Adayların Giriş Sınav sonuçları 5 Ekim 2020 Pazartesi günü ilan edilecektir. 2020-09-25 14:00:00
2020-2021 Öğretim yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Giriş Sınavı 2020-09-21 14:00:00
2018 TNSA - Veri Kullanım Semineri 2020-09-16 14:00:00
2020-2021 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 2020-07-20 14:15:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Öğrenci Kontenjanları 2020-07-20 14:10:00
2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Aday Öğrenci Başvuru İşlemleri 2020-07-20 14:00:00
2019 Yılı Hacettepe Üniversitesi Topluma Hizmet Ödülü 2020-06-23 14:00:00
2019-2020 Bahar Yarıyılı (revize) Akademik Takvimi 2020-05-15 13:00:00
Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri (Kayıt Dondurma) 2020-04-01 13:00:00
COVID-19 Salgını Sebebiyle Online Eğitim Duyurusu 2020-03-24 13:00:00
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Programları 2020-02-18 13:10:00
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Açılan Dersler 2020-02-18 13:00:00
2019-2020 Bahar Yarıyılı öğrenci kayıtları 17-21 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 2020-02-10 13:00:00
Nüfusbilim Dergisi'nin 2019 yılı 41. sayısı internet sayfamızda yayınlanmıştır. 2020-02-03 13:00:00
2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Döneminde Enstitümüz lisansüstü programlarında kontenjan açılmayacaktır. 2020-01-13 13:00:00
12/12/2019 Tarihinde Üniversitemiz Web Sayfasında İlan Edilen Nüfusbilim Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Kadrosu İçin 03/01/2020 Tarihinde Yapılan Giriş Sınavı Değerlendirme Sonucu 2020-01-07 13:00:00