Hayat İyi Yaşam Merkezi'ndeki Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirmesi Araştırması
Enstitümüz tarafından Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğiyle Malatya Yeni Hayat Konteyner Kenti'ndeki Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirme Araştırması'nın Sonuç Raporu Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, rektör yardımcılarımız, akademisyenler ve konuyla ilgili tüm paydaşların katılımı ile Enstitümüzde gerçekleştirildi.
Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 10 Haziran - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
Türkiye Roman Nüfus Araştırması Sonuç Raporu Toplantısı
TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında 122R016 proje numarası ile desteklenen ve temel amacı Roman Strateji Belgesi’ne veriye dayalı olarak katkıda bulunmak olan Türkiye Roman Nüfus Araştırması’nın Sonuç Raporu Toplantısı, 8 Mayıs 2024 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü konferans salonunda kamu kurumlarının, uluslararası kuruluşların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç" Tebliğ Metinleri Kitabı
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. Kitabı indirmek için 'Devamı'na tıklayınız.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Nüfusbilim Konferansları

2024

4 Nisan

Dr. Serdar Furtuna

"1950'li ve 1960'lı yıllarda Üçüncü Dünya'da ve Türkiye'de nüfus politikalarının dönüşümü: Üç katmanlı bir yaklaşım"

 

31 Ocak

Prof. Dr. Thomas Faist, Bielefeld Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

"Sosyo-Ekolojik Soru: Çevresel Bozulma ve Göçü Birbirinden Ayırmak"

 

2023

02 Haziran             

Dr. Hassan Mohtashami, UNFPA Türkiye Temsilcisi

"Üreme Sağlığı Hakları ve Demografi"

 

04 Nisan             

Doç. Dr. Yasemin Dildar, California State Üniversitesi, İktisat Bölümü

"Türkiye’de Pronatalist Söylemin Kadının Doğurganlık Tercihlerine Etkisi"

 

23 Ocak               

Dr. Hande Konşuk Ünlü, Hacettepe Üniversitesi, Halk Sağlığı Enstitüsü

"Ölçek Geliştirme Süreci:HÜ-SOY Ölçeği Geliştirme Süreci Adımları"

 

2022

19 Aralık               

Dr. Muhammet Toprak, Marmara Üniversitesi, İktisat Tarihi Bölümü

"Demografi Tarihi Araştırmalarına Kaynak Olarak Kadı Sicilleri ve Terekeler: 18. Yüzyıl Osmanlı İstanbul'una Ait Veriler Üzerine Gözlemler"

 

12 Aralık               

Dr. Rengin Aktar, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

"Hazır-İstekli-Yapabilir: Türkiye'de Erken Çocuk Ölümlerindeki Düşüş" 

 

31 Ekim               

Prof. Dr. Meltem Dayıoğlu Tayfur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Üniversitesi, İktisat Bölümü

"Kayıp bir Neslin Oluşumu: Türkiye’deki Suriyeli Mülteciler Arasında Çocuk İşçiliği" 

 

24 Haziran               

Prof. Dr. Ludger Pries ve Dr. Berna Zülfikar-Savcı, Bochum Ruhr Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi  

"Migration Trajectories and biographical projects of forced migrants in Turkey: a mixed methods approach" 

 

10 Haziran               

Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi - Gazetecilik

"Seyahatin Cinsiyeti: Türkiye'de Seyahat Eden Yabancı Kadınlara yönelik Şiddet Üzerine bir Medya Analizi"

 

2021
25 Ekim               

Dr. İpek Bilgen, Chicago Üniversitesi - NORC

"An overview of NORC's probability-based AmeriSpeak® household panel methodology"

 

2021
11 Haziran              

Prof. Dr. Ludger Pries, Bochum Ruhr Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi   

"Life course analysis of forced migrants - comparing Turkey and Mexico as transit countries"

 

 

2021
7 Mayıs          

Dr. Işık Kulu-Glasgow, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi

"Unaccompanied minor asylum seekers' choice of destination: choice or chance?"

 

 

2021             
2 Nisan

Doç. Dr. Alanur Çavlin & Doç. Dr. Aytül Tamer Torun, Hacettepe Üniversitesi & Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Nüfus: Sayımlarda Kadınlar ve Azınlıklar"

 

 

2021             
15 Ocak

Doç. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi

"Zorunlu Göç ve Toplumsal Bütünleşme: Küresel Kavramlar ve Modeller Açısından Türkiye Deneyimini Anlamak"

 

 

2020             
18 Aralık        

Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, Anadolu Üniversitesi

"Suriyeli Göçmenler, Öğrenciler ve Ulus-Devlet Öğretileri"

 

2019             
13 Mayıs        

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar, Boğaziçi Üniversitesi

"Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Yerel Nüfusun Ölümlülük Hızlarına Etkisi"

 

 

2019             
26 Nisan        

Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi

"Beşeri Bilimlerde Sayısallaşma; Makro-Mikro İkilemi Geçerli ve Kalıcı mı?"

 

 

2017             
3 Mayıs          

Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

"Metropolde Yaşlanmak: İstanbul'da Yaşlıların Mevcut Durumu"

 

 

2017             
6 Nisan           

Prof. Dr. Akile Gürsoy, Beykent Üniversitesi

"Türkiye’de Orman Köylerinde Sosyal Değişim"

 

 

2017             
15 Mart           

Akın Atauz

"Demografi: Coğrafyanın Temel İlgi Alanlarından Biri"

 

 

2016             
19 Ocak          

Yrd. Doç. Dr. Seyit Cilasun & Doç.Dr. Ali M. Berker, Atılım Üniversitesi & Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

"Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi"

 

 

2016             
22 Kasım         

Deniz Pelek, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

"Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçileri Özelinde Kırda Eşitsiz Güç İlişkilerinin Yeni Dinamikleri"

 

 

2016             
7 Nisan            

Dr. Mümtaz Peker, Emekli Öğretim Üyesi

"Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç"

 

 

2016             
17 Mart          

Dr. Ceren Topgül, Cenevre Üniversitesi

"İsviçre'deki Türkiye Kökenli Gençlerin Eş Tercihleri"

 

 

2016             
25 Şubat         

Marie McAuliffe, Avustralya Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

"Research findings on 'Choice of destination country of refugees and asylum seekers' "

 

 

2015             
25 Aralık        

Doç. Dr. Samantha Friedman, New York State Üniversitesi

"Income Inequality and Place: A Comparative Study of Residential Inequality in Turkey and the U.S."

 

 

2015             
26 Kasım        

Prof. Dr. Gunnar Andersson, Stockholm Üniversitesi

"Branch of Occupation and Divorce Risks in Denmark"

 

 

2015             
12 Mayıs        

Professor Hans Groth, Ambassador Christian Blickenstorfer, Professor Nicholas Eberstadt

"Türkiye'nin ve Diğer Müslüman Ülkelerin Demografisi" / "Panel Discussion on the Demography of Turkey and Other Muslim Countries"