Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç" Tebliğ Metinleri Kitabı
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. Kitabı indirmek için 'Devamı'na tıklayınız.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Dokümantasyon Merkezi

Genel Tanıtım  

Nüfus Etütleri Enstitüsü Dokümantasyon Merkezi 1967 yılında kurulmuştur. Merkezde,Türkiye'de nüfus hakkında ve ilgili alanlarda çıkan bütün yayınlarla, nüfusbilim ve ilgili alanlardaki; önemli yabancı yayınlar toplanarak, Merkez için özel olarak geliştirilen bir tasnif sistemine göre; kataloglanmaktadır. 1999 yılı Mart ayında dokümantasyon merkezi katalogları elektronik ortama geçirilmiştir. Dokümantasyon merkezinde 7070 adet kitap ve doküman kataloglanmıştır. 31 adet dokümanın mikrofilmi vardır. Nüfus Etütleri Enstitüsünde yapılan bütün Bilim uzmanlığı ve Doktora tezleri kataloglanmıştır. Devlet İstatistik Enstitüsünün bütün Nüfus Sayımları ve İstatistik Yılllıkları Dokümantasyon Merkezinde mevcuttur. Süreli yayınlar arasında Studies in Family Planning, Population and Development Review, International Family Planning Perspectives Population Reports, Bulletin of the World Health Organization ve Population Index ücretsiz olarak Dokümantasyon Merkezimize gelmektedir. Ayrıca 1996 yılından itibaren World Health Organization'ın dokümanları gelmektedir.

WHO ( Dünya Sağlık Örgütü ) Dokümantasyon Merkezi

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Dokümantasyon Merkezi; Nüfus Etütleri Enstitüsü ve WHO (Dünya Sağlık Örgütü) arasında imzalanan protokole göre Ağustos 1996'dan itibaren WHO Dokümantasyon Merkezi olarak da hizmet vermeye başlamıştır. Merkezimizde, WHO Avrupa Bölge Ofisinin yolladığı 450 doküman kullanıcıların hizmetine açıktır. WHO hakkında ayrıca bilgi edinmek isteyenler  //www.who.int adresinden diledikleri kaynaklara ulaşabilirler. Aşağıda WHO web sayfasından yararlanılabilecek bazı linkler verilmiştir.

WHOLIS: İnternet üzerinden hizmet veren WHO veri tabanıdır. WHOLIS 1948'den günümüze bütün WHO yayınlarını liste halinde görüntülemekte ve 1985'ten bugüne kadar WHO tarafından üretilmiş makaleleri ve teknik dokümanları içermektedir. Ayrıca bu site içinde kullanılan kart kataloğu kullanıcılara 1986 öncesi teknik dokümanlara erişim sağlar.www.who.int/library/database.

WHODOC: Yıl içinde dört kez güncellenen ve WHOLIS'e en son eklenen kaynakları içeren bibliyografik veritabanıdır.Bu sayfada bibliyografik referansları, teknik belgeleri, politika belgelerini, süreli yayınlardaki makaleleri, WHO tarafından yayınlanan dökümanlar ile IARC ve CIOMS kaynaklarını bulabilirsiniz. Bunlarla birlikte, WHODOC sayfasında WHO dışında basılmış olan WHO programları da bulunabilir. 

HINARI: Araştırma Teşviki İçin Sağlık Ağları Erişimi (Health InterNetwork Access to Research Iniative) hayati sağlık içeriği açısından en son ve en yeni halk sağlığı bilgisini sağlayan bir internet hizmetidir. Bünyesinde 2000 den fazla bilimsel yayını barındıran bu hizmet dünyanın en büyük biyomedikal literatürlerinden birine sahiptir.