Nüfusbilim Konferansları Serisi
Nüfusbilim Konferansları kapsamında Prof. Dr. Ludger Pries ve Dr. Berna Zülfikar-Savcı'nın birlikte sunacağı "Migration trajectories and biographical projects of forced migrants in Turkey: A mixed method approach" başlıklı konferansımız 24 Haziran Cuma günü saat 14.00'te Zoom üzerinden gerçekleşecektir.
Lisansüstü Programlara Başvuru
2022-2023 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 16 Mayıs-26 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacaktır.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç"
"Türkiye ve Göç" temalı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Enstitümüzde gerçekleştirilecektir. Bildiri özeti gönderme son tarihi: 30 Haziran 2022- Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 31 Ağustos 2022- Kayıt başlangıç tarihi: 1 Eylül 2022. Konferans web sayfası için 'Devamı' na tıklayınız.
Kadın ve Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler Toplantısı
28 Mart 2022 tarihinde UNFPA işbirliğiyle kadın ve üreme sağlığı hizmetlerine ilişkin tematik çalışmaların sunulduğu ve ilgili uzmanlardan ve kurumlardan geri bildirimlerin alındığı toplantı Enstitümüzde gerçekleşmiştir.
2020-2021 Yılı Mezuniyet Töreni
Nüfus Etütleri Enstitüsü 2020-2021 Yılı Mezuniyet Töreni 9 Aralık 2021 Perşembe günü Enstitümüz Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Gençlik ve Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı, Aralık 2021
United Nations Population Fund Turkey (UNFPA Turkey) ile yürüttüğümüz Demografik Eğitim Serileri kapsamında 1-3 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Gençlik ve Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı" eğitimimiz başladı!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Veri Kullanım Semineri
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Veri Kullanım Semineri Videoları Enstitümüz YouTube Kanalında!
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Diğer Araştırmalar

2005        Türkiye Ulusal Anne Ölümleri Çalışması

2002        Niteliksel Araştırma: Gebeliği Önleyici Yöntemler ve İstemli Düşükler

2003        TNSA Hazırlık Çalışması

1998        "Türkiye'de Gecekondu Bölgelerinde BEİ Yaklaşımı ve Kamuoyu Oluşturulması" Projesi Durum Tespit Araştırması

1996        Sektörlerarası Gönüllü Eğitim Projesi

1995        Gelişmede 2. Derecede Öncelikli İllerde Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri Değerlendirme Araştırması

1994        Demografik Davranışları Etkileyen Sosyo-kültürel Faktörler

1991        Gelişmede 1. Derecede Öncelikli İllerde Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri Durum Saptama Araştırması

1990        Nüfus Politikalarına Katkıda Bulunan Faktörlerin Belirlenmesi

1990        Ana Çocuk Sağlığı Bilgisi ve Bu Konudaki Televizyon Yayınları Araştırması

1990        Gelişmede 2. Derecede Öncelikli İllerde Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri Durum Saptama Araştırması

1986        Ulusal Aşı Kampanyası, Kampanya Sonrası (Değerlendirme) Araştırması

1985        Ulusal Aşı Kampanyası Öncesi Durum Tespit Araştırması

1981        Türkiye'de Nüfus Projeleri ve Eylemlerinin Envanter Çalışması

1979        Çocuk İstihdamı Araştırması

1975        Türkiye'de Nüfus Politikası Oluşturulması ve Uygulanması

1975-81   Yozgat Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Uygulamalı Araştırması

1975        Türkiye Kırsalında Eğitim Sorunları

1974        Türkiye'de İş Gücüne Katılımın Belirleyicileri

1971        Etimesgut Sağlık Bölgesinde Evli Doğurgan Kadınların BDT Araştırması

1971        Tarsus Çevresinde Gezici Birimlerle Aile Planlaması Programının Yöneylem Araştırması

1971        Çankırı İlinde İç Göç ve Kentleşme

1970        Bir Eylem Planının Tarsus Köylerinde Gebelik Önleyici Yöntem Kullanımı Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi

1970        Ankara Gecekondu Bölgelerinde Modernleşme ve Kentleşme Araştırması