Hayat İyi Yaşam Merkezi'ndeki Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirmesi Araştırması
Enstitümüz tarafından Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü işbirliğiyle Malatya Yeni Hayat Konteyner Kenti'ndeki Hayat İyi Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi Hizmetlerinin Etki Değerlendirme Araştırması'nın Sonuç Raporu Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran, rektör yardımcılarımız, akademisyenler ve konuyla ilgili tüm paydaşların katılımı ile Enstitümüzde gerçekleştirildi.
Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları
2024-2025 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 10 Haziran - 4 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacaktır.
Türkiye Roman Nüfus Araştırması Sonuç Raporu Toplantısı
TÜBİTAK 1001 Programı kapsamında 122R016 proje numarası ile desteklenen ve temel amacı Roman Strateji Belgesi’ne veriye dayalı olarak katkıda bulunmak olan Türkiye Roman Nüfus Araştırması’nın Sonuç Raporu Toplantısı, 8 Mayıs 2024 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü konferans salonunda kamu kurumlarının, uluslararası kuruluşların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç" Tebliğ Metinleri Kitabı
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. Kitabı indirmek için 'Devamı'na tıklayınız.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 14 Haziran - 10 Temmuz arasında alınacaktır.

Enstitümüz ile ilgili kısa bilgi notu için tıklayınız.

 

Başvuruya Açılan Programlar

Nüfusbilim Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans programı hakkında bilgi için tıklayınız.

Doktora programı hakkında bilgi için tıklayınız.

 

Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Yüksek Lisans programı hakkında bilgi için tıklayınız.

Doktora programı hakkında bilgi için tıklayınız.

 

Enstitümüz ve Lisansüstü Programlara İlişkin Tanıtım Toplantıları

Enstitümüz ve lisansüstü programların genel tanıtımının yapılacağı ve sizlerden gelen soruların cevaplandırılacağı çevrim içi tanıtım toplantılarının linklerini aşağıda bulabilirsiniz.

 

 • Birinci toplantı - 24 Haziran 2021 Perşembe - 19:30

Toplantı linki için tıklayınız.

 • İkinci toplantı - 7 Temmuz 2021 Çarşamba - 14:30

Toplantı linki için tıklayınız.

 • Tanıtım toplantısı öncesi sormak istediğiniz sorular için:

Google Forms URL için tıklayınız.

(*Toplantılar için olan linklerimiz zaman aşımına uğraması sebebiyle kaldırılmıştır)

 


2021-2022 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Başvuru Takvimi

Program Başvuruları: 14 HAZİRAN - 10 TEMMUZ 2021

Lisansüstü başvuruların değerlendirilmesi/Mülakatlar: 12 TEMMUZ - 16 TEMMUZ 2021

Başvuru sonuçlarının ilan edilmesi: 29 TEMMUZ 2021

Lisansüstü programlara kabul edilen öğrencilerin çevrimiçi (online) ön kayıt işlemleri:
16 AĞUSTOS - 17 EYLÜL 2021

Programlara kabul edilen öğrencilerin etkileşimli ders kayıtları ve danışman onayları:
20 - 24 EYLÜL 2021

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yüksek Lisansa başvurabilmek için lisans derecesine sahip veya lisans seviyesinde mezuniyet durumunda
 • Doktoraya başvurabilmek için yüksek lisans derecesine sahip veya yüksek lisanstan mezuniyet durumunda

olan adaylar mezun oldukları bölüm fark etmeksizin başvuru yapabilir.

 

Başvuru için Gerekli Evraklar

Aday Kayıt ve Sınav Giriş Formu

 • Form, online başvurunun tamamlanmasının ardından sistem tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Diploma veya Mezuniyet Belgesi

 • Yüksek lisans programına başvuracak adaylar için lisans geçici mezuniyet belgesi ya da lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti
 • Doktora programına başvuracak adaylar için lisans diploması ve yüksek lisans geçici mezuniyet belgesi ya da yüksek lisans diplomasının aslı veya onaylı sureti
 • Lisans veya yüksek lisansını yurtdışında tamamlayan adaylar için YÖK tarafından verilmiş denklik belgesi
  • Diplomanın aslı veya onaylı fotokopisi ile yeminli tercüme bürosu tarafından yapılmış Türkçe tercümesinin ibra edilmesi gerekmektedir

Yabancı Dil Belgesi

 • Başvurularda YDS, e-YDS, YÖKDİL, CPE ve TOEFL belgeleri kabul edilmektedir. Taban puanlar: YDS, e-YDS, YÖKDİL için 75; CPE için 75; TOEFL (Internet Based) için 90’dır.

ALES Sonuç Belgesi

 • Enstitümüz Eşit Ağırlık puanına göre öğrenci almaktadır ve taban puan 65’tir. Uluslararası öğrencilerden GMAT Belgesi (taban puanı 485) veya GRE Eşit Ağırlık (taban puanı 652) istenmektedir.

T.C. uyruklu adaylar için nüfus cüzdanı / Uluslararası adaylar için pasaport fotokopisi

Transkript (aslı)

 • Yüksek Lisans programına başvuracak adaylar için lisans ranskripti aslı / Doktora programına başvuracak adaylar için lisans ve yüksek lisans transkriptlerinin aslı

İki adet referans mektubu

 • Referans mektubu adayın eğitimini ve kapasitesini bilen iki öğretim üyesinden alınarak, kapalı zarf içinde teslim edilecek veya referansı verecek öğretim üyesi tarafından öğrencinin adı soyadı ve başvurduğu bölüm ismi yazılarak hips@hacettepe.edu.tr adresine gönderilecektir.

Niyet mektubu

 • Kısa bir özgeçmiş ve başvurulan programla ilgili geçmiş çalışmalarınızı içermelidir.

Bir adet fotoğraf

 

 

Lisansüstü programlara başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.