Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç" Tebliğ Metinleri Kitabı
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı'nın tebliğ metinleri kitabı yayınlandı. Kitabı indirmek için 'Devamı'na tıklayınız.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi arasındaki iş birliği kapsamında salgının araştırmalara etkisini inceleme amacıyla yapılan "Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar" çalışması yayınlandı.

 

COVID-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar

“Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar" çalışmasına aşağıdaki adresten ulaşılabilir.

https://fs.hacettepe.edu.tr/hips/dosyalar/yayinlar/2021_covid_eng.pdf

"Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar" çalışması Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi arasındaki iş birliği kapsamında yapılmıştır.

Pandeminin başlangıcından 2020 yılının Aralık ayına kadar geçen süreçte pandeminin araştırmalara etkisi ve bu konuda yaşanan gelişmeler incelenmiştir.

Bu çalışma kapsamında pandeminin araştırmalara etkisini ve geleceğe dönük yansımalarını daha iyi anlamak amacıyla yurt dışından ve ülkemizden altı uzmanla söyleşi yapılmıştır.

Bu uzmanlar ile yapılan görüşmelerin videolarına YouTube üzerinden ulaşılabilir:


Öne Çıkanlar

 • Pandemiden en çok etkilenen yüz yüze yapılan araştırmalar oldu. Daha önce yüz yüze yapılan birçok araştırma için telefonla veri toplanmaya başlandı.
 • Sadece yüz yüze veri toplamanın mümkün olduğu sağlıkla ilgili konularda veri toplamak zorlaştı. Bu konularda veri toplayan DHS ve MICS gibi araştırmalar olumsuz etkilendi. Bunun yanında, yüz yüze iletişimin ve mahremiyetin gerekli olduğu kadına yönelik şiddet gibi hassas konularda bilgi almak da zorlaştı.
 • Bu süreçte büyük verinin öneminin arttığını görüyoruz. Buna rağmen büyük verinin klasik yöntemlerle yapılan araştırmaların yerini tutması yerine tamamlayıcı bir rolü olması öngörülüyor.
 • Pandemi sona erdiğinde anket araştırmalarındaki değişimlerin bir kısmı kalıcı olacak.


Diğer Bulgular

 • Pandeminin araştırmalar üzerindeki etkisi ülkeler arasında farklılık gösteriyor. Telefon ve internet araştırmaları için alt yapıya sahip olan ülkeler pandemi şartlarına daha fazla uyum sağlarken diğer ülkelerde araştırmaların ertelenmesi veya iptal edilmesi söz konusu oldu.
 • Pandemi, veri toplama teknikleri açısından yüz yüze gerçekleştirilen kesitsel hanehalkı araştırmalarını ve boylamsal araştırmaların ilk dalgalarını daha fazla etkiledi.
 • Veri toplama yöntemlerinin değişmesi cevapsızlık hatalarının artmasına sebep olabiliyor. Burada genellikle en yüksek cevaplılığın yüz yüze araştırmalardan alındığı göz önüne alınmalı.
 • Pandeminin yüz yüze araştırmaları ciddi şekilde etkilemesi, ülkelerin bu tip kriz durumlarından etkilenmemek için farklı veri toplama yöntemlerine hazırlıklı olması gerektiğini gösterdi.
 • Bu süreçte Facebook Ads ve Google Ads gibi yeni platformların özellikle araştırmalara katılımı sağlamak için kullanıldığını görüyoruz.
 • Bu dönemde pandeminin sosyal etkilerinin incelendiği araştırmalar da yapıldı. Uluslararası örgütler bu araştırmalarla ilgili rehberler ve öneriler sundu.
 • Arama motorlarında Covid-19 belirtileriyle ilgili yapılan aramaların hastalık istatistikleriyle ilişkisini inceleyen araştırmalar da yapıldı. Ancak insanların bu aramaları sanıldığından farklı amaçlarla da yapması bu tip çalışmalara temkinli yaklaşmamızı gerektiriyor.
 • Araştırma camiasının bu süreçte faal olduğunu gördük. Dünya Sağlık Örgütü, BM ajansları, EUROSTAT, araştırma enstitüleri, akademik ve profesyonel kuruluşlar en başından beri ilgili paylaşımlarda bulundular. Konuyla ilgili çok sayıda rehberlerin yayınlandığını, webinarların düzenlendiğini gördük.
 • Pandeminin karma moda geçiş trendini hızlandırdığını görüyoruz. Aynı araştırmada farklı veri toplama yöntemlerinin kullanımı daha fazla gündemde olacak.
 • Türkiye’de hem kamu hem özel sektör tarafından yapılan araştırmalar için daha fazla şeffaflığa ve dokümantasyona ihtiyacımız var.
 • Pandemi sona erdiği zaman yüz yüze yapılacak araştırmalarda, hanehalkı davranışlarının farklılaşıp farklılaşmayacağı cevaplılık ve iş birliği açısından önemli bir konu.