Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç"
"Türkiye ve Göç" temalı Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı 17-18 Kasım 2022 tarihlerinde Enstitümüzde gerçekleştirilecektir. Bildiri özeti gönderme son tarihi: 30 Haziran 2022- Kabul edilen bildirilerin açıklanması: 31 Ağustos 2022- Kayıt başlangıç tarihi: 1 Eylül 2022. Konferans web sayfası için 'Devamı' na tıklayınız.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Duyurular

Başlık
Nüfusbilim bölümümüzden araştırma görevlisi Kardelen Güneş, "Exploring the Relation between Women's Empowerment & Reproductive Independence of Syrian Refugees in Turkey" başlıklı tezini başarıyla savunarak yüksek lisans derecesi almaya hak kazandı 2022-08-11 13:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalından Dr. Melike Saraç ve Nüfusbilim Anabilim Dalından Prof. Dr. İsmet Koç’un farklı cevaplayıcı seçim yöntemlerinin araştırma tahminleri üzerindeki etkisini inceledikleri “Do Different Respondent Selection Methods Produce Different Survey Estimates? A Simulation of Within-Household Selection Methods for 2013 Turkey DHS” başlıklı ortak çalışması PAUSBED-Sosyal Bilimlerde Yayın ve Araştırma Özel Sayısı-2 kapsamında yayımlandı. 2022-08-09 13:00:00
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen ve transdisipliner bir proje olan “Türkiye’de ve Dünyada Kadına Atfedilen Roller: Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tutum ve Politika Analizleri” isimli proje kapsamında, Enstitümüz Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abbasoğlu Özgören’in de yazarlar arasında yer aldığı “Thoughts on women entrepreneurship: an application of market basket analysis with google trends data” isimli çalışma Soft Computing dergisinde yayımlanmıştır. 2022-08-03 10:00:00
Enstitümüz Nüfusbilim Anabilim Dalı 2020 yılı mezunu Müşerref Erdoğan’ın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abbasoğlu Özgören’in danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi, Comparative Population Studies dergisinde “Partnership Transitions among Turkish Immigrants and their Descendants in Western Germany” başlıklı makale olarak yayımlanmıştır. 2022-08-02 09:00:00
Enstitümüzün öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Koç’un 25 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında Melbourne, Avusturalya’da düzenlenecek olan XX ISA World Congress of Sociology için önermiş olduğu The Impact of Covid-19 Pandemic on Family Life: Risks and Opportunities başlıklı oturum kabul edilmiştir. 2022-07-18 12:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Koç’un proje yürütücüsü; Dr. Öğr. Üyesi Ayse Abbasoğlu Özgören, Öğr. Gör. Dr. Pelin Çağatay ve Dr. Melike Saraç’ın araştırmacı; doktora öğrencimiz Kumru Döne’nin bursiyer olarak yer aldığı “Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri” başlıklı proje önerimizin TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. 2022-07-08 13:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde World Health Organization ve UN Women ortaklığında düzenlenen “Re-visiting safety and ethical recommendations for in-person and remote research on violence against women” uzman grubu toplantısına danışman olarak katılmıştır. 2022-07-07 13:00:00
Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz, 5 Temmuz 2022 tarihinde UN-DESA ve WHO Technical Advisory Group on COVID-19 tarafından gerçekleştirilen "Measuring the Impact of COVID-19 on Mortality: rethinking sampling strategies" paneli açılışında "An overview of sampling strategies in major household surveys" başlıklı sunumuyla yer aldı. 2022-07-06 09:00:00
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abbasoğlu Özgören, bu yıl Hollanda Groningen Üniversitesi'nde gerçekleşen European Population Conference 2022'de "Forced Migration and Fertility: Life-course Analyses on Women Fleeing from Syria to Turkey and Natives" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 2022-07-01 12:00:00
Nüfusbilim Konferansları kapsamında Ruhr Üniversitesinden Dr. Berna Zülfikar-Savcı "Migration Trajectories and biographical projects of forced migrants in Turkey: a mixed methods approach" başlıklı ortak çalışmasını çevrim içi olarak sundu. 2022-06-24 21:00:00
Nüfusbilim Konferansları kapsamında Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, “Seyahatin Cinsiyeti: Türkiye’de Seyahat Eden Yabancı Kadınlara yönelik Şiddet Üzerine bir Medya Analizi" başlıklı çalışmasını sundu. 2022-06-10 16:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz, ODTÜ İstatistik ve Veri Bilimi Topluluğu'nun davetlisi olarak 2 Haziran 2022 günü yaptığı söyleşide Enstitümüzü ve lisansüstü programlarımızı tanıttı. 2022-06-02 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalından Dr. Melike Saraç, 77. American Association for Public Opinion Research Konferansı'na Lissandra Ellyne tarafından sunulan "How Does Sleep Affect Recall Error?: A Complex Sample Design Adjusted Analysis from 2010 American Time Use Survey" ortak çalışmasıyla katıldı. 2022-05-13 20:00:00
Doktora öğrencimiz Tolga Balcı ve Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz'ın makalesi "Sıralı Karmaşık Metot Tasarımı ile Farklı Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Türkiye'deki Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir Bakış" yayımlandı. 2022-04-30 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı üyelerinden Prof. Dr. Sinan Türkyılmaz'ın 2021 yılı Türkiye çocuk nüfus oranı ve Türkiye genel nüfusu hakkında yaptığı konuşmanın tamamını dinlemek için tıklayın. 2022-04-22 20:00:00
Nüfusbilim anabilim dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İsmet Koç’un yazarları arasında yer aldığı “Residential segregation by educational status in Turkey, 2013:Examining the association with political preferences” makalesi “Population, Space and Place” dergisinde yayımlandı. 2022-04-11 20:00:00
Enstitümüz akademisyenlerinden Prof.Dr. İsmet Koç "Population Association of America 2022 Annual Meeting" konferansında ortak yazar olduğu "The Making of a “Lost Generation”: Child Labor Among Syrian Refugees in Turkey" başlıklı çalışmasıyla yer aldı. 2022-04-08 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı öğretim üyelerimizden Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün düzenlediği "Akademik Araştırma Seminer Dizisi II" kapsamında Nitel Araştırma Yöntemleri sunumunu gerçekleştirdi. 2022-04-08 20:00:00
UNFPA Türkiye ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler Toplantısı'nda kadın ve üreme sağlığı hizmetlerine ilişkin yaptığımız çalışmaların sonuçlarını sunarak ilgili uzmanlardan ve kurumlardan geri bildirimlerini aldık. 2022-03-28 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri bölümünden doktora mezunumuz Cansu Dayan ve Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu'nun, "Online Focus Groups and In-Depth Interviews: What Can Our Experiences Articulate?" başlıklı makalesi yayımlandı. 2022-03-22 20:00:00