Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları Başvuruları
2023-2024 Öğretim Yılı Güz Dönemi Nüfusbilim ve Sosyal Araştırma Yöntemleri Yüksek Lisans ve Doktora Programları başvuruları 19 Haziran - 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacaktır.
Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri başlıklı final raporu yayımlandı. Raporun tamamına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç"
Konferans web sayfasına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

Duyurular

Başlık
Nüfusbilim Konferansları serimizin bugünkü oturumunda UNFPA Türkiye Temsilcisi Dr. Hassan Mohtashami'den "Üreme Sağlığı Hakları ve Demografi" başlıklı konuşmasını dinledik. 2023-06-02 14:00:00
“Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri” araştırmamızın saha çalışması eğitimine genel değerlendirme, hanehalkı listeleme çalışması, pilot saha çalışması bilgilendirmesi ve CAPI işleyişi ile devam ettik. 2023-05-16 15:00:00
"Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmamızın saha çalışması eğitiminde 5. ve 6. günleri hanehalkı ve kadın soru kağıdı uygulamalarıyla tamamladık 2023-05-14 15:00:00
"Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmamızın saha çalışması eğitiminin 4. gününe antropometrik ölçümler ve soru kağıdı uygulamalarıyla devam ettik. 2023-05-11 17:00:00
"Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri" araştırmamızın saha eğitiminin 3. gününü tamamladık. 2023-05-10 17:00:00
Enstitümüz tarafından yürütülmekte olan "Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri Araştırması"nın saha çalışmasının 2. gününü tamamladık 2023-05-09 18:00:00
Enstitümüz tarafından yürütülmekte olan Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri Araştırması'nın saha çalışması eğitiminin birinci gününü tamamladık 2023-05-08 18:00:00
"The Making of a “Lost Generation”: Child Labor among Syrian Refugees in Turkey" başlıklı, Meltem Dayıoğlu, Murat Güray Kırdar ve İsmet Koç'un ortak çalışması International Migration Review dergisinde yayımlandı. 2023-05-05 11:00:00
United Nations Population Fund (UNFPA Türkiye) ile iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz "Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri" adlı projemizin raporu yayımlandı! 2023-05-02 15:00:00
Nüfusbilim Dergisi 2023 yılı sayısı için DergiPark üzerinden makale kabul etmeye başlamıştır. 2023-05-01 15:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalında doktora adayımız Hande Hacımahmutoğlu ile Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu'nun "Türkiye için Sosyal Sermayenin Zaman Kullanımı Araştırması Verisi Kullanarak Ölçülmesi" başlıklı ortak çalışması Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayımlandı. 2023-04-30 15:00:00
As a partner, our institute is kicking off the ambitious project #PREMIUM_EU: "Can remote regions in Europe benefit from global migration?". Funded by EU Horizon, the project is aimed at exploring flows of migration, regional development and policy potentials. 2023-04-12 15:00:00
Nüfusbilim Konferansları serimizin bugünkü oturumunda Doç. Dr. Yasemin Dildar'ın "Türkiye’de Pronatalist Söylemin Kadının Doğurganlık Tercihlerine Etkisi" başlıklı çalışmasını dinledik. 2023-04-04 16:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalımızdan Araştırma Görevlimiz ve Doktora Adayı Zehra Yayla Enfiyeci, "Recent Changes in Mortality Trends and Patterns: Cause of Death Analysis of Life Expectancy and Lifespan Variation in Turkey" başlıklı tezini başarıyla savunarak doktora derecesini almaya hak kazandı! 2023-03-10 10:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı Öğretim Görevlimiz Dr. Hilal Arslan 17. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi’nde bugün, 13.30 - 15.15 Güvencesizlik Tartışmaları oturumunda “Türkiye’de Algılanan Mobilite ve Gelir Eşitsizliğinin Mutlulukla İlişkisi Üzerine Bir İnceleme” başlıklı çalışmasını sunacak. 2023-02-02 11:00:00
Nüfusbilim Konferansları serimizin bugünkü oturumunda Dr. Hande Konşuk Ünlü'nün "Ölçek Geliştirme Süreci: HÜ-SOY Ölçeği Geliştirme Süreci Adımları"" başlıklı çalışmasını dinledik. 2023-01-23 15:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalında araştırma görevlimiz Zehra Yayla Enfiyeci ile Doç. Dr. Alanur Çavlin'in "Causes of death in Turkey: How the increase in the burden of communicable diseases vary by sex and age?" başlıklı ortak çalışması ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi'nde yayımlandı. 2023-01-18 10:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Banu Akadlı Ergöçmen, Hacettepe Üniversitesi Sürdürülebilir Yerleşkeler Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülecek olan "Sürdürülebilirlik Seminerleri" etkinlik dizisinin ilkinde "Demografik Açıdan Türkiye Nüfusu ve Sürdürülebilirlik" başlıklı semineri gerçekleştirecek. 2023-01-16 15:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Koç'un araştırmacı olarak yer aldığı European Commission, MSCA-IF-2020 Global Fellowship Project kapsamında yürütülen "An Analysis of Educational, Labor Market, Demographic and Health Outcomes of Syrian Refugees in Turkey" başlıklı proje çerçevesinde hazırlanan makaleler 11 Ocak 2023 tarihinde 09.00 - 16.00 saatleri arasında Enstitümüz Konferans Salonu'nda sunulmuştur. 2023-01-09 09:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Melike Saraç’ın “Sosyal Araştırmaların Niteliğini Değerlendirmede Bütüncül Bir Çerçeve: Toplam Araştırma Hatası” başlıklı çalışması Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde yayımlandı. 2022-12-29 11:00:00
UNFPA Türkiye ile iş birliğiyle gerçekleştirdiğimiz “Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler :1993-2018” başlıklı çalışmamızın sonuçlarını paylaştığımız toplantının son gününde, katılımcılarımız çalışma bulgularına dayanarak politika önerileri geliştirdiler. 2022-12-24 13:00:00
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye ofisi ile iş birliği içinde gerçekleştirdiğimiz “Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler :1993-2018” başlıklı çalışmamızın sonuçlarını paylaştığımız toplantımızın ilk gününü 23 Aralık Cuma günü tamamladık. 2022-12-23 13:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalımızdan Araştırma Görevlimiz ve Doktora Adayı Faruk Keskin, bugün "Fertility Heterogeneity in Turkey" başlıklı tezini başarıyla savunarak doktora derecesini almaya hak kazandı! 2022-12-22 22:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Banu Ergöçmen'in emekliliği vesilesiyle bir araya geldik. Hocamıza; Enstitümüze ve personeline yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir emeklilik yaşamı diliyoruz. 2022-12-21 22:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Banu Ergöçmen'in de konuşmacı olarak yer alacağı, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve İşletmecilik Meslek Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin birlikte düzenlediği "Akademide Etik Sempozyumu" 22 Aralık 2022 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Tuğrul Çubukçu Salonu'nda 13.00-17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. 2022-12-21 10:00:00
Nüfusbilim Konferansları serimizin bugünkü oturumunda Dr. Muhammet Toprak'ın “Demografi Tarihi Araştırmalarına Kaynak Olarak Kadı Sicilleri ve Terekeler: 18. Yüzyıl Osmanlı İstanbul'una Ait Veriler Üzerine Gözlemler" başlıklı çalışmasını dinledik. 2022-12-19 17:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalımızdan yüksek lisans öğrencisi Ceren Baydur, "The Change of Non-Muslim Populations of Ankara from 19th to 20th Century" başlıklı tezini başarıyla savunarak yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı! 2022-12-16 17:00:00
Nüfusbilim Konferansları serimizin bugünkü oturumunda Dr. Rengin Aktar'ın "Hazır-İstekli-Yapabilir: Türkiye'de Erken Çocuk Ölümlerindeki Düşüş" başlıklı çalışmasını dinledik. 2022-12-12 16:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalımızdan yüksek lisans öğrencisi Sılacan Bingöl, bugün "A Discussion for Online and Face-to-Face In-depth Interviews" başlıklı tezini başarıyla savunarak yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı! 2022-12-12 16:00:00
Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Türkiye'de ve Dünyada Kadına Atfedilen Roller: Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tutum ve Politika Analizleri" başlıklı projenin seçilmiş bulguları, proje ekibi Dr. Öğr. Üyesi Ayse Abbasoğlu Özgören, Doç. Dr. Anıl Boz Semerci ve Doç. Dr. Duygu İçen tarafından Konferans Salonu'muzda sunuldu. 2022-12-08 14:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Koç’un “Türkiye’de Akraba Evliliklerinin Yaygınlığının Değişimi ve Dirençli Grupların Belirlenmesi: 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’ndan Evlilik Kuşaklarına Göre Analizler” başlıklı çalışması Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nde yayımlandı. 2022-12-02 14:00:00
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi'nin desteği ile gerçekleştirdiğimiz “Anne Ölümlerine Yeniden Bakmak: Nitel Araştırmanın Söyledikleri” başlıklı çalışmamızın sonuçlarını geniş katılımlı bir toplantıyla akademisyenlerle, kamu kurumlarında ve sivil toplumda çalışan uzmanlarla paylaştık. 2022-11-29 10:00:00
“Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” paneli, Okan Bayülgen moderatörlüğünde, enstitümüzden Doç.Dr. İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström ve Psikolog Prof. Dr. Ceylan Daş'ın katılımlarıyla gerçekleşti. 2022-11-26 10:00:00
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirildi. 2022-11-25 09:00:00
United Nations Population Fund Türkiye ile iş birliği içerisinde gerçekleştireceğimiz Türkiye Gençlik Araştırması'nın nitel aşaması için hazırlıklarımıza başladık. 2022-11-02 11:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalında araştırma görevlimiz Yaser Koyuncu ile Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu'nun "Mixed Methods in Educational Sciences: A Qualitative Content Analysis of Master’s Theses" başlıklı ortak çalışması Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'nde yayımlandı. 2022-11-01 16:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalında öğretim görevlimiz Dr. Hilal Arslan, UNDP Türkiyenin düzenlediği "Gender and Development Conversation Series" etkinliğinde "Gender Data Generated with Using Household Surveys" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. 2022-10-20 13:00:00
Dr. Öğr. Üyesi Melike Saraç’ın 17-22 Temmuz 2023 tarihleri arasında Milano, İtalya’da düzenlenecek olan The 10th Conference of the European Survey Research Association (ESRA) için önermiş olduğu "Interviewer-Assisted or Not? Strengths and Drawbacks of Mode Transitions in Times of Crisis” başlıklı oturum kabul edilmiştir. 2022-10-19 13:00:00
TÜBİTAK 1001 programı kapsamında desteklenen “Türkiye’de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri” başlıklı projemizin çalışmalarına başladık! 2022-10-14 16:00:00
Enstitü müdür yardımcımız Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt, bugün Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Programı öğrencileri ile Enstitümüz, Nüfus ve Sağlık Araştırmaları ve ebelerin sağlık sistemindeki önemi hakkında bir söyleşi gerçekleştirdi. 2022-10-07 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri bölümümüzden doktora adayı Abdirahman Saeed Mohamed, bugün "Investigating Mechanisms of Social Desirability Bias in Self-Administered Surveys" başlıklı tezini başarıyla savunarak doktora derecesini almaya hak kazandı. 2022-10-03 14:00:00
Enstitümüz ile United Nations Population Fund Türkiye (UNFPA Türkiye) iş birliği içinde gerçekleştirilecek olan 2023 Türkiye Gençlik Araştırması'nın çalışmaları başladı. 2022-10-03 10:00:00
Enstitü müdürümüz Prof. Dr. İsmet Koç 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı’na açıklamalarda bulundu. 2022-09-30 15:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalı araştırma görevlimiz Faruk Keskin ile Doç. Dr. Alanur Çavlin'in “Cohort fertility heterogeneity during the fertility decline period in Turkey” başlıklı ortak çalışması Journal of Biosocial Science isimli dergide yayımlandı. 2022-09-29 15:00:00
BM Mukim Koordinatörlük Ofisi’nden Barış Dulkadir, Emil Pålsson; BM Mülteci Örgütü’nden Levent Eksi ve Elif Eser Mooty; BM Kalkınma Programı’ndan Selçuk Sertesen; Uluslararası Çalışma Örgütü’nden Luis Pinedo Caro; BM Kadın Birimi’nden Gökhan Yalçın; BM Gıda ve Tarım Örgütü’nden İbrahim Emre İlyas, Enstitü müdürümüz Prof. Dr. İsmet Koç ve müdür yardımcımız Doç. Dr. Mehmet Ali Eryurt ile enstitü faaliyetleri ve potansiyel işbirliği imkanlarına ilişkin toplantı gerçekleştirdiler. 2022-09-27 15:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalı öğretim üyemiz Prof. Dr. Ayşe Banu Ergöçmen, Göç İdaresi Başkanlığının düzenlediği Göç Seminerleri'nde 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü "Göç ve Nüfus: Geçici Koruma Kapsamındaki Suriyeli Kadınların Doğurganlığı" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 2022-08-12 10:00:00
Nüfusbilim Anabilim Dalında araştırma görevlimiz Kardelen Güneş, "Exploring the Relation between Women's Empowerment & Reproductive Independence of Syrian Refugees in Turkey" başlıklı tezini başarıyla savunarak yüksek lisans derecesini almaya hak kazandı 2022-08-11 13:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalından Dr. Melike Saraç ve Nüfusbilim Anabilim Dalından Prof. Dr. İsmet Koç’un farklı cevaplayıcı seçim yöntemlerinin araştırma tahminleri üzerindeki etkisini inceledikleri “Do Different Respondent Selection Methods Produce Different Survey Estimates? A Simulation of Within-Household Selection Methods for 2013 Turkey DHS” başlıklı ortak çalışması PAUSBED-Sosyal Bilimlerde Yayın ve Araştırma Özel Sayısı-2 kapsamında yayımlandı. 2022-08-09 13:00:00
Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından desteklenen ve transdisipliner bir proje olan “Türkiye’de ve Dünyada Kadına Atfedilen Roller: Veri Madenciliği Yöntemleri ile Tutum ve Politika Analizleri” isimli proje kapsamında, Enstitümüz Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abbasoğlu Özgören’in de yazarlar arasında yer aldığı “Thoughts on women entrepreneurship: an application of market basket analysis with google trends data” isimli çalışma Soft Computing dergisinde yayımlanmıştır. 2022-08-03 10:00:00
Enstitümüz Nüfusbilim Anabilim Dalı 2020 yılı mezunu Müşerref Erdoğan’ın Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abbasoğlu Özgören’in danışmanlığında tamamladığı yüksek lisans tezi, Comparative Population Studies dergisinde “Partnership Transitions among Turkish Immigrants and their Descendants in Western Germany” başlıklı makale olarak yayımlanmıştır. 2022-08-02 09:00:00
Enstitümüzün öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Koç’un 25 Haziran-1 Temmuz 2023 tarihleri arasında Melbourne, Avusturalya’da düzenlenecek olan XX ISA World Congress of Sociology için önermiş olduğu The Impact of Covid-19 Pandemic on Family Life: Risks and Opportunities başlıklı oturum kabul edilmiştir. 2022-07-18 12:00:00
Enstitümüz öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmet Koç’un proje yürütücüsü; Dr. Öğr. Üyesi Ayse Abbasoğlu Özgören, Öğr. Gör. Dr. Pelin Çağatay ve Dr. Melike Saraç’ın araştırmacı; doktora öğrencimiz Kumru Döne’nin bursiyer olarak yer aldığı “Türkiye'de Roman Nüfusun Demografik Bütünleşme ve Farklılaşma Düzeyleri ve Politika Öncelikleri” başlıklı proje önerimizin TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir. 2022-07-08 13:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, 4-5 Temmuz 2022 tarihleri arasında İsviçre’nin Cenevre kentinde World Health Organization ve UN Women ortaklığında düzenlenen “Re-visiting safety and ethical recommendations for in-person and remote research on violence against women” uzman grubu toplantısına danışman olarak katılmıştır. 2022-07-07 13:00:00
Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz, 5 Temmuz 2022 tarihinde UN-DESA ve WHO Technical Advisory Group on COVID-19 tarafından gerçekleştirilen "Measuring the Impact of COVID-19 on Mortality: rethinking sampling strategies" paneli açılışında "An overview of sampling strategies in major household surveys" başlıklı sunumuyla yer aldı. 2022-07-06 09:00:00
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Abbasoğlu Özgören, bu yıl Hollanda Groningen Üniversitesi'nde gerçekleşen European Population Conference 2022'de "Forced Migration and Fertility: Life-course Analyses on Women Fleeing from Syria to Turkey and Natives" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. 2022-07-01 12:00:00
Nüfusbilim Konferansları kapsamında Ruhr Üniversitesinden Dr. Berna Zülfikar-Savcı "Migration Trajectories and biographical projects of forced migrants in Turkey: a mixed methods approach" başlıklı ortak çalışmasını çevrim içi olarak sundu. 2022-06-24 21:00:00
Nüfusbilim Konferansları kapsamında Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, “Seyahatin Cinsiyeti: Türkiye’de Seyahat Eden Yabancı Kadınlara yönelik Şiddet Üzerine bir Medya Analizi" başlıklı çalışmasını sundu. 2022-06-10 16:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz, ODTÜ İstatistik ve Veri Bilimi Topluluğu'nun davetlisi olarak 2 Haziran 2022 günü yaptığı söyleşide Enstitümüzü ve lisansüstü programlarımızı tanıttı. 2022-06-02 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalından Dr. Melike Saraç, 77. American Association for Public Opinion Research Konferansı'na Lissandra Ellyne tarafından sunulan "How Does Sleep Affect Recall Error?: A Complex Sample Design Adjusted Analysis from 2010 American Time Use Survey" ortak çalışmasıyla katıldı. 2022-05-13 20:00:00
Doktora öğrencimiz Tolga Balcı ve Prof. Dr. A. Sinan Türkyılmaz'ın makalesi "Sıralı Karmaşık Metot Tasarımı ile Farklı Veri Toplama Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Türkiye'deki Eğitim Fakülteleri Üzerine Bir Bakış" yayımlandı. 2022-04-30 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı üyelerinden Prof. Dr. Sinan Türkyılmaz'ın 2021 yılı Türkiye çocuk nüfus oranı ve Türkiye genel nüfusu hakkında yaptığı konuşmanın tamamını dinlemek için tıklayın. 2022-04-22 20:00:00
Nüfusbilim anabilim dalı öğretim üyelerimizden Prof. Dr. İsmet Koç’un yazarları arasında yer aldığı “Residential segregation by educational status in Turkey, 2013:Examining the association with political preferences” makalesi “Population, Space and Place” dergisinde yayımlandı. 2022-04-11 20:00:00
Enstitümüz akademisyenlerinden Prof.Dr. İsmet Koç "Population Association of America 2022 Annual Meeting" konferansında ortak yazar olduğu "The Making of a “Lost Generation”: Child Labor Among Syrian Refugees in Turkey" başlıklı çalışmasıyla yer aldı. 2022-04-08 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri Anabilim dalı öğretim üyelerimizden Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu, Başkent Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman bölümünün düzenlediği "Akademik Araştırma Seminer Dizisi II" kapsamında Nitel Araştırma Yöntemleri sunumunu gerçekleştirdi. 2022-04-08 20:00:00
UNFPA Türkiye ile iş birliği içerisinde gerçekleştirdiğimiz Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler Toplantısı'nda kadın ve üreme sağlığı hizmetlerine ilişkin yaptığımız çalışmaların sonuçlarını sunarak ilgili uzmanlardan ve kurumlardan geri bildirimlerini aldık. 2022-03-28 20:00:00
Sosyal Araştırma Yöntemleri bölümünden doktora mezunumuz Cansu Dayan ve Doç. Dr. İlknur Yüksel-Kaptanoğlu'nun, "Online Focus Groups and In-Depth Interviews: What Can Our Experiences Articulate?" başlıklı makalesi yayımlandı. 2022-03-22 20:00:00