Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
The chapters in book titled Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges published by Routledge in December 2020, written by our Institute's academicians with the 2018 Turkey Demographic and Health Survey Syrian Migrant Sample findings, was presented in 'Demographic Structure and Social Challenges' and 'Sexual Health and Reproductive Health' sessions.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
Institute of Population Studies has attended the Online Expo at the Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future on December 1-2, 2021
Hacettepe University Institute of Population Studies
Hacettepe University Institute of Population Studies: From its establishment to its 53rd year
Upon the invitation of Parliamentary Investigation Commission...
Upon the invitation of Parliamentary Investigation Commission, which is established to Investigate the Causes of Violence Against Women and Determine the Measures that should be taken, the findings of the Research on Domestic Violence Against Women in Turkey conducted in 2008 and 2014 in cooperation with our Institute and the General Directorate on the Status of Women, was presented to the Commission by the faculty members of our Institute on April 28, 2021.
2018 TDHS Data Request
2018 Turkey Demographic and Health Survey data sets, related to Turkey and the Syrian migrant sample, is available to researchers. Click here for the data request.
Nairobi Commitments: Towards the Three Zeros in Turkey
The brief Nairobi Commitments: Towards the Three Zeros in Turkey which is carried out as part of the collaboration between our Institute and the UNFPA Turkey Country Office is published.
The Unmet Need for Family Planning in Turkey
The brief The Unmet Need for Family Planning in Turkey which is carried out as part of the collaboration between our Institute and the UNFPA Turkey Country Office is published.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
The book Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges which is written by our Institute’s academics with the findings of 2018-TDHS the Syrian Migrant Sample is published by Routledge in December 2020.
Surveys in Covid-19 and Post Covid-19 Days
The study Surveys in Covid-19 and Post Covid-19 Days which is carried out as part of the collaboration between our Institute and the UNFPA Turkey Country Office is published.
Child, Early and Forced Marriage in Turkey
The study Child, Early and Forced Marriage in Turkey: Data Analysis of Turkey Demographic and Health Surveys 1993-2018 which is carried out as part of the collaboration between our Institute and the UNFPA Turkey Country Office is published.
Demography Education Series
Our YouTube channel is on air! Visit our channel for lessons within the Demography Education Series prepared in cooperation with UNFPA Turkey Office.
Demography Conferences

2022
24 June   

Prof. Dr. Ludger Pries & Dr. Berna Zülfikar-Savcı, Bochum Ruhr University, Faculty of Social Sciences    

"Migration Trajectories and biographical projects of forced migrants in Turkey: a mixed methods approach" 

 

10 June         

Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Eastern Mediterranean University, New Media & Journalism Department

"Gender of Travel: A Media Analysis on Violence Against Foreign Women Traveling in Turkey"

 

2021
25 October               

Dr. İpek Bilgen, NORC at University of Chicago

"An overview of NORC's probability-based AmeriSpeak® household panel methodology"

 

2021
11 June               

Prof. Dr. Ludger Pries, Bochum Ruhr University, Faculty of Social Sciences    

"Life course analysis of forced migrants - comparing Turkey and Mexico as transit countries"

 

 

2021
7 May         

Dr. Işık Kulu-Glasgow, Research and Documentation Centre (WODC - Netherlands)

"Unaccompanied minor asylum seekers' choice of destination: choice or chance?"

 

 

2021             
2 April

Assoc. Prof. Dr. Alanur Çavlin & Assoc. Prof. Dr. Aytül Tamer Torun, Hacettepe University & Ankara Hacı Bayram Veli University

"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Nüfus: Sayımlarda Kadınlar ve Azınlıklar"

 

 

2021             
15 January

Assoc. Prof. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent University

"Zorunlu Göç ve Toplumsal Bütünleşme: Küresel Kavramlar ve Modeller Açısından Türkiye Deneyimini Anlamak"

 

 

2020             
18 December         

Assoc. Prof. Dr. Hatice Yaprak Civelek, Anadolu University

"Suriyeli Göçmenler, Öğrenciler ve Ulus-Devlet Öğretileri"

 

 

2019             
13 May        

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar, Boğaziçi University

"Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Yerel Nüfusun Ölümlülük Hızlarına Etkisi"

 

 

2019             
26 April        

Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Kadir Has University

"Beşeri Bilimlerde Sayısallaşma; Makro-Mikro İkilemi Geçerli ve Kalıcı mı?"

 

 

2017             
3 May         

Asst. Prof. Murat Şentürk, İstanbul University

"Metropolde Yaşlanmak: İstanbul'da Yaşlıların Mevcut Durumu"

 

 

2017             
6 April            

Prof. Dr. Akile Gürsoy, Beykent University

"Türkiye’de Orman Köylerinde Sosyal Değişim"

 

 

2017             
15 March           

Akın Atauz

"Demografi: Coğrafyanın Temel İlgi Alanlarından Biri"

 

 

2016             
19 January           

Asst. Prof. Seyit Cilasun & Assoc. Prof. Dr. Ali M. Berker, Atılım University & Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

"Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi"

 

 

2016             
22 November         

Deniz Pelek, French Institute of Anatolian Studies

"Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçileri Özelinde Kırda Eşitsiz Güç İlişkilerinin Yeni Dinamikleri"

 

 

2016             
7 April            

Dr. Mümtaz Peker, Retired Faculty Member

"Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç"

 

 

2016             
17 March           

Dr. Ceren Topgül, Geneva University

"İsviçre'deki Türkiye Kökenli Gençlerin Eş Tercihleri"

 

 

2016             
25 February          

Marie McAuliffe, Australian Demographic & Social Research Institute

"Research findings on 'Choice of destination country of refugees and asylum seekers' "

 

 

2015             
25 December         

Assoc. Prof. Dr. Samantha Friedman, New York State University

"Income Inequality and Place: A Comparative Study of Residential Inequality in Turkey and the U.S."

 

 

2015             
26 November         

Prof. Dr. Gunnar Andersson, Stockholm University

"Branch of Occupation and Divorce Risks in Denmark"

 

 

2015             
12 May         

Professor Hans Groth, Ambassador Christian Blickenstorfer, Professor Nicholas Eberstadt

"Türkiye'nin ve Diğer Müslüman Ülkelerin Demografisi" / "Panel Discussion on the Demography of Turkey and Other Muslim Countries"