Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018" başlıklı kitap ve bu kitaptaki bölümlerden üretilen dört farklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-1
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Doğurganlık Tercihleri: İdealler, Niyetler ve Doğurganlık Farklarındaki Eğilimler” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-2
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Gebeliği Önleyici Yöntem Kullanımında Politika Boşluklarının Belirlenmesi: 1993-2018” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-3
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacına Toplam Pazar Yaklaşımı İle Bakış” başlıklı politika notu yayımlandı.
Üreme Sağlığı Konularında Politika Notları-4
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” projesi kapsamında hazırlanan "Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları Açısından Türkiye’de Geride Kalan Kadınlar” başlıklı politika notu yayımlandı.
Demografi Eğitim Serisi
UNFPA Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde gerçekleştirdiğimiz Demografik Göstergeler ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitim Serisi 21-25 Kasım 2022 tarihleri arasında Enstitümüzde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç"
Konferans web sayfasına ulaşmak için 'Devamı' na tıklayınız.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Raporlar

2022    Üreme Sağlığı Konularında Tematik Analizler: 1993-2018

 

2021    Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar

 

2021    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018 İleri Analiz Çalışması

 

2020    Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993-2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi

 

2020    Nairobi Taahhütleri: Türkiye'de Üç Sıfıra Doğru

 

2020    Türkiye'de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler Yerel Koşullar

 

2019    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018-Suriyeli Göçmen Örneklemi

 

2019    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018

 

2017    Türkiye'de Yasal Olarak İkamet Eden Yabancıların Profili ve Yaşam Koşulları

 

2017    Uydu Kentlerde Yaşayan Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Profili

 

2017    Türkiye'de Afganistan Uyruklu Uluslararası Koruma Başvurusu ve Statüsü Sahipleri Üzerine Analiz: Türkiye'ye Geliş Sebepleri, Türkiye'de Kalışları, Gelecek Planları ve Amaçları

 

2016    Türkiye Dördüncü Nüfusbilim Konferansı Tebliğ Metinleri Kitabı

 

2015    Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2014

 

2015    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 İleri Analiz Çalışması

 

2014    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013

 

2014    Mechanisms behind the Skewed Sex Ratio at Birth in Azerbaijan: Qualitative and Quantitative Analyses

 

2014    Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Doğu Avrupa ve Orta Asya Bölgesi İnceleme Raporu

 

2010    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması, 2008 İleri Analiz Çalışması: Türkiye'de Doğurganlık, Üreme Sağlığı ve Yaşlılık

 

2010    Türkiye'nin Demografik Dönüşümü: Doğurganlık, Aile Planlaması, Anne-Çocuk Sağlığı ve Beş Yaş Altı Ölümlerdeki Değişimler, 1968-2008

 

2009    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2008

 

2009    Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması 2008

 

2006    Ulusal Anne Ölümleri Çalışması

 

2006    Türkiye Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması

 

2005    2003 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması İleri Analiz Raporu

 

2004    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003

 

2004    Türkiye'de Binyıl Kalkınma Hedefleri: Demografik Bakış

 

2003    Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003 Soru Kağıdı Hazırlık Çalışması-Niteliksel Araştırma: Gebeliği Önleyici Yöntemler ve İstemli Düşükler

 

2003    Üçüncü Ulusal Nüfusbilim Konferansı

 

2001    Nüfus ve Kalkınma: Göç, Eğitim, Demokrasi, Yaşam Kalitesi

 

2001    An Analytical Insight Into a Traditional Method: Withdrawal Use in Turkey

 

1998    1998 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

 

1993    1993 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

 

2002-2005       Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 2002 - 2005

 

1996-2002       Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 1996 - 2002