Türkiye Beşinci Nüfusbilim Konferansı "Türkiye ve Göç"
Konferans web sayfası ve konferans kayıt formu için 'Devamı' na tıklayınız.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları ve Routledge Yayınevi tarafından 2020 Aralık ayında yayımlanan Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Challenges başlıklı kitabın bölümleri 'Demografik Yapı ve Sosyal Zorluklar' ve 'Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı' oturumları kapsamında sunuldu.
Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future
1-2 Aralık 2021 tarihlerinde Bulgaristan, Sofya'da düzenlenen Ministerial Conference on Demographic Resilience, Shaping Europe's Demographic Future kapsamında yer alan çevrimiçi fuara katıldık!
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
Nüfusbilim Konferansları

2022

24 Haziran               

Prof. Dr. Ludger Pries ve Dr. Berna Zülfikar-Savcı, Bochum Ruhr Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi  

"Migration Trajectories and biographical projects of forced migrants in Turkey: a mixed methods approach" 

 

10 Haziran               

Prof. Dr. Hanife Aliefendioğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi - Gazetecilik

"Seyahatin Cinsiyeti: Türkiye'de Seyahat Eden Yabancı Kadınlara yönelik Şiddet Üzerine bir Medya Analizi"

 

2021
25 Ekim               

Dr. İpek Bilgen, Chicago Üniversitesi - NORC

"An overview of NORC's probability-based AmeriSpeak® household panel methodology"

 

2021
11 Haziran              

Prof. Dr. Ludger Pries, Bochum Ruhr Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi   

"Life course analysis of forced migrants - comparing Turkey and Mexico as transit countries"

 

 

2021
7 Mayıs          

Dr. Işık Kulu-Glasgow, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı Araştırma ve Dokümantasyon Merkezi

"Unaccompanied minor asylum seekers' choice of destination: choice or chance?"

 

 

2021             
2 Nisan

Doç. Dr. Alanur Çavlin & Doç. Dr. Aytül Tamer Torun, Hacettepe Üniversitesi & Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

"Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Nüfus: Sayımlarda Kadınlar ve Azınlıklar"

 

 

2021             
15 Ocak

Doç. Dr. Saime Özçürümez, Bilkent Üniversitesi

"Zorunlu Göç ve Toplumsal Bütünleşme: Küresel Kavramlar ve Modeller Açısından Türkiye Deneyimini Anlamak"

 

 

2020             
18 Aralık        

Doç. Dr. Hatice Yaprak Civelek, Anadolu Üniversitesi

"Suriyeli Göçmenler, Öğrenciler ve Ulus-Devlet Öğretileri"

 

2019             
13 Mayıs        

Prof. Dr. Murat Güray Kırdar, Boğaziçi Üniversitesi

"Suriyeli Mültecilerin Türkiye'deki Yerel Nüfusun Ölümlülük Hızlarına Etkisi"

 

 

2019             
26 Nisan        

Prof. Dr. H. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi

"Beşeri Bilimlerde Sayısallaşma; Makro-Mikro İkilemi Geçerli ve Kalıcı mı?"

 

 

2017             
3 Mayıs          

Yrd. Doç. Dr. Murat Şentürk, İstanbul Üniversitesi

"Metropolde Yaşlanmak: İstanbul'da Yaşlıların Mevcut Durumu"

 

 

2017             
6 Nisan           

Prof. Dr. Akile Gürsoy, Beykent Üniversitesi

"Türkiye’de Orman Köylerinde Sosyal Değişim"

 

 

2017             
15 Mart           

Akın Atauz

"Demografi: Coğrafyanın Temel İlgi Alanlarından Biri"

 

 

2016             
19 Ocak          

Yrd. Doç. Dr. Seyit Cilasun & Doç.Dr. Ali M. Berker, Atılım Üniversitesi & Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

"Türkiye'deki Sağlık Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Değerlendirilmesi: 2004-2015 Dönemi"

 

 

2016             
22 Kasım         

Deniz Pelek, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü

"Suriyeli Mevsimlik Tarım İşçileri Özelinde Kırda Eşitsiz Güç İlişkilerinin Yeni Dinamikleri"

 

 

2016             
7 Nisan            

Dr. Mümtaz Peker, Emekli Öğretim Üyesi

"Sahil Kasabasından Büyükşehire Evrimleşme Sürecinde İzmir’e Göç"

 

 

2016             
17 Mart          

Dr. Ceren Topgül, Cenevre Üniversitesi

"İsviçre'deki Türkiye Kökenli Gençlerin Eş Tercihleri"

 

 

2016             
25 Şubat         

Marie McAuliffe, Avustralya Demografi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü

"Research findings on 'Choice of destination country of refugees and asylum seekers' "

 

 

2015             
25 Aralık        

Doç. Dr. Samantha Friedman, New York State Üniversitesi

"Income Inequality and Place: A Comparative Study of Residential Inequality in Turkey and the U.S."

 

 

2015             
26 Kasım        

Prof. Dr. Gunnar Andersson, Stockholm Üniversitesi

"Branch of Occupation and Divorce Risks in Denmark"

 

 

2015             
12 Mayıs        

Professor Hans Groth, Ambassador Christian Blickenstorfer, Professor Nicholas Eberstadt

"Türkiye'nin ve Diğer Müslüman Ülkelerin Demografisi" / "Panel Discussion on the Demography of Turkey and Other Muslim Countries"