Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü
Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü: Kuruluşunda ve 53. yılında
TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi
Amacıyla kurulan Meclis Araştırmaları Komisyonu'nun daveti üzerine, Enstitümüz ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü işbirliği ile 2008 ve 2014 yıllarında gerçekleştirilen Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırmaları'nın bulguları 28 Nisan 2021 tarihinde Komisyona Enstitümüz öğretim üyeleri tarafından sunulmuştur.
2018 TNSA Veri Talebi
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Türkiye ve Suriyeli Göçmen nüfusa ilişkin veri setleri araştırmacıların kullanımına açılmıştır. Veri talebi için tıklayınız.
Veri Kullanım Semineri
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Veri Kullanım Semineri Videoları Enstitümüz YouTube Kanalında!
Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Nairobi Taahhütleri: Türkiye’de Üç Sıfıra Doğru başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye’de Karşılanmamış Aile Planlaması İhtiyacı: Küresel Hedefler ve Yerel Koşullar başlıklı bilgi notu yayımlandı.
Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes
Enstitümüz akademisyenlerinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Suriye Örneklemi bulguları ile yazdıkları Syrian Refugees in Turkey: A Demographic Profile and Linked Social Changes başlıklı kitap Routledge Yayınevi’nden 2020 yılı Aralık ayında yayımlandı.
Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar çalışması yayımlandı.
Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi
Enstitümüz ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ülke Ofisi işbirliğiyle hazırlanan Türkiye'de Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evlilikler: 1993 - 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları Veri Analizi raporu yayınlandı.
Demografi Eğitim Serisi
Enstitümüz YouTube Kanalı yayında… UNFPA Türkiye Ofisi’nin işbirliğiyle hazırlanan Demografi Eğitim Serisi kapsamındaki dersler için kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.
2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması

2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması (TNSA), doğurganlık, anne ve çocuk sağlığı, aile planlaması ve erken çocukluk gelişimi gibi konularda veri sağlamayı amaçlamaktadır. Araştırma sonuçları kent/kır, 5 bölge ve bazı konular için 12 bölge (NUTS1) düzeyinde sunulmaktadır. Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri başta olmak üzere diğer kaynaklardan sağlanamayan bilgilerin elde edilmesi ve kayıt sisteminden sağlanabilen bilgilere ilişkin detaylı analizlerin yapılması mümkün olmaktadır. 2018 TNSA kapsamında aynı konularda bilgi elde etmek amacıyla Türkiye'de ikamet eden Suriyeli göçmenler için de ayrı bir örnekleme tasarımı yapılmıştır. Suriyeli göçmen örneklemi ile, Türkiye'de hanehalkı düzeyinde ilk defa Suriyeli göçmenlere ilişkin nüfus ve sağlık göstergeleri hesaplanmıştır.

2018 TNSA, HÜNEE tarafından yürütülen, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın müşteri kurum olarak yer aldığı, mali desteğinin ise TÜBİTAK tarafından Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında sağlandığı bir araştırmadır. 2018 TNSA ayrıca Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve UNICEF Türkiye Ofisi ile işbirliği içinde yürütülmüştür.

 

 

              

       

 

 

Analiz ve Rapor

Sunumlar

Etkinlikler